Opgaven

Bedrijfsvoering

Onze organisatie verandert voortdurend. Logisch, de wereld om ons heen staat niet stil en we bewegen mee. In 2021 introduceren we een vernieuwd bedrijfsmodel dat het ons mogelijk maakt om integraal en slagvaardig te werken. Daarmee zijn we als organisatie klaar voor de toekomst.

Door in onze manier van werken de opgave centraal te zetten, leveren we kwaliteit. We zetten in op voortdurend verbeteren. We zoeken elkaar op en weten elkaar te vinden. We maken helder wie opdrachtgever is en wie opdrachtnemer. Onder het motto: H2O (Helder, Samen en Ontwikkelen) investeren we in elkaar en in goed samenwerken. Ook met andere overheden. We denken en werken gebiedsgericht. We werken steeds slimmer; onder andere door te digitaliseren. We slagen er in om onze interne en externe dienstverlening continu te verbeteren. Met deze manier van werken geven we resultaatgericht en efficiënt werken een extra impuls. Dat zal ook nodig zijn, want in 2024 zullen we € 4,5 miljoen netto moeten besparen, terwijl onze taken toenemen.

De nieuwe manier van werken vraagt om kwalitatief hoogwaardig personeel. Als werkgever investeren we in de medewerkers. We bieden een uitdagende en motiverende werkomgeving met voldoende mogelijkheden voor scholing en training. Ook in 2021 besteden we aandacht aan deskundig, verbindend en slim samenwerken. Door het inzetten van strategisch personeelsbeleid zorgen we ervoor dat we op het juiste moment beschikken over de juiste medewerker op de juiste plek.

Onze ontwikkelprogramma’s ‘voortdurend verbeteren’, ‘zaakgericht werken’, ‘contractmanagement’ en ‘digitale transformatie’ leveren uiteindelijk een belangrijke bijdrage aan een integraal en slagvaardig WF 3.0.

doelenboom bestuur en organisatie

Doeltreffende en doelmatige overheid
een organisatie die voldoet aan wetten en regels en de maatschappelijke opgave centraal zet

in contact met de maatschappij
wendbare organisatie die inspeelt op de veranderende vraag vanuit de samenleving

Opgave

stabiele
financien

open
communicatie

innovatie

efficiente inrichting

duurzame
bedrijfsvoering

compliance

beheerste risico's

Indicatoren

- Sluitende begroting
- voldoende reserves
- constante schulden-
positie

- samen
werkings
verbanden
- voorbeeld functie

- lerende werkomgeving
- keten-
organisatie

- korte procedures
- transparante besluitvorming

- klimaat
voetafdruk
- energie
efficiency
- CO2 prestatieladder

voldoen aan regels en responstijden

Inspanning

- verhogen tarieven
- beperken investeringen
- herzien kostentoedeling

- zaakgericht werken
- samenwerken

- innovatie
- educatie
- beleid

- digitaliseren
- opgavegericht werken

klimaatagenda
energiebeleid
duurzame GWW
actieplan MVI
personeelsbeleid

Omgevingswet
BIWA -> BIO
Wet Open Overheid

- calamiteiten
organisatie
- risico
management
- informatie
beveiliging

21,5

13,3 %

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29