Financiën

Kostentoerekening

Het doel van de kostentoerekening is de kosten via (hulp)kostenplaatsen toe te rekenen aan de diverse werkplanproducten. De werkplanproducten worden aan de twee taken (kostendragers) watersysteembeheer en zuiveringsbeheer van het waterschap toegerekend. De kosten op de taken vormen de basis voor de op te leggen waterschapsbelastingen.

Voor de verdeling van de kosten van de diverse (hulp)kostenplaatsen worden verschillende verdeelsleutels gehanteerd. Per (hulp)kostenplaats is een verdeelsleutel toegepast die het beste past bij het karakter van de betreffende kostenplaats. Deze methodiek sluit aan bij de BBP-systematiek zoals die door de waterschappen in het algemeen wordt gebruikt. Hierna wordt de verdeelsleutel per (hulp)kostenplaatsen aangegeven.

Hulpkostenplaats

Verdeelsleutel

Rente

Procentueel

Werkplaatsen

Procentueel

Kantoren

Fte binnendienst

ICT

Fte binnendienst

Facilitaire zaken

Fte binnendienst

Laboratorium

Procentueel

Ondersteunende organisatieonderdelen
De kosten van de ondersteunende activiteiten als concerncontrol, communicatie, HRM, financiën en juridische zaken worden aan de primaire clusters toegerekend. Van een aantal organisatieonderdelen wordt een groot gedeelte van de kosten rechtstreeks toegerekend aan een werkplanproduct (bijvoorbeeld bestuursondersteuning).

Primaire clusters
De toerekening van de primaire clusters vindt plaats op basis van de bestede uren. Door de registratie en administratieve verwerking van de bestede uren worden de kosten toegerekend aan de werkplanproducten en investeringsprojecten.

Werkplanproducten
De meeste werkplanproducten hebben een duidelijke relatie met de kostendragers (taken) van het waterschap. Deze werkplanproducten worden voor 100% toegerekend aan de kostendrager waarmee ze een duidelijke relatie hebben. De werkplanproducten die geen eenduidige relatie hebben met een kostendrager worden op basis van, door het algemeen bestuur vastgestelde verdeelsleutels toegerekend aan de kostendragers (taken).

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29