Financiën

Verbonden partijen

Hieronder zijn de partijen opgenomen waarmee Wetterskip Fryslân op de een of andere manier is verbonden. Volgens de voorschriften uit het besluit beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen zijn de verbonden partijen niet geconsolideerd in de jaarrekening van Wetterskip Fryslân.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29