Bijlagen

Bijlage 3: Tarieven 2021

Tarief 2021 (€)

Tarief 2020 (€)

Heffingsmaatstaf

Begroot aantal heffingseenheden

Watersysteembeheer

Watersysteemheffing

Ingezetenen

100,36

99,4

Woonruimte

283.000

Gebouwd:

- Binnendijks

0,06407%

0,06738%

WOZ-waarde

75.014.000.000

- Buitendijks

0,01602%

0,01685%

WOZ-waarde

1.375.000.000

Ongebouwd:

- buitendijks onbemalen

16,49

15,93

Hectare

415

- buitendijks onbemalen wegen

82,46

79,64

Hectare

70

- buitendijks bemalen

49,48

47,79

Hectare

675

- buitendijks bemalen wegen

115,45

111,50

Hectare

05

- binnendijks onbemalen

65,97

63,71

Hectare

1.975

- binnendijks onbemalen wegen

131,94

127,43

Hectare

70

- binnendijks bemalen

98,96

95,57

Hectare

233.865

- binnendijks bemalen wegen

164,93

159,28

Hectare

6.165

Natuur

8,07

7,85

Hectare

50.300

Verontreinigingsheffing

Woningen en bedrijven die rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen.

59,70

58,53

Vervuilingseenheid

31.650

Zuiveringsbeheer

Zuiveringsheffing

Woningen, forfaitaire bedrijven, tabelbedrijven, meetplichtige bedrijven

59,70

58,53

Vervuilingseenheid

930.460

Bruto belastingopbrengsten

Watersysteembeheer

103.328.585

101.302.534

Zuiveringsbeheer

55.548.462

53.719.472

Kwijtschelding en oninbaarheid

Kwijtschelding

3.884.833

3.338.244

Oninbaarheid

912.666

784.255

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29