Verbonden partijen

Stichting ir. D.F. Woudagemaal

Het Woudagemaal is door de UNESCO aangewezen als Werelderfgoed monument. De Stichting ir. D.F. Woudagemaal heeft als doel voorwaarden te scheppen om een breed publiek in de gelegenheid te stellen op een cultureel verantwoorde wijze kennis te maken met het Woudagemaal. Wetterskip Fryslân doneert jaarlijks een vaste bijdrage en verleent ondersteunende diensten.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29