Verbonden partijen

Noordelijk belastingkantoor

De waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de gemeente Groningen zijn deelnemer in Het Noordelijk Belastingkantoor . De samenwerking is een gemeenschappelijke regeling. Het Noordelijk Belastingkantoor heft en int voor de deelnemers de belastingen en voert de Wet WOZ uit.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29