Verbonden partijen

Grienskip BV

Samenwerkingsverband tussen Caparis NV (25%), Empatec NV (25%) en Wetterskip Fryslân Deelnemingen BV (50%). Grienskip is een leerwerkbedrijf dat onder andere tot doel heeft om mensen met een afstand tot het reguliere arbeidsproces te betrekken bij werkzaamheden op het gebied van onder meer groenonderhoud en exoten- en distelbestrijding.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29