Verbonden partijen

Stichting Waterschapserfgoed

De Stichting Waterschapserfgoed heeft als doel de instandhouding van onroerend waterschapserfgoed. Het gaat hierbij vooral om de monumenten die indertijd beschermd zijn op grond van de Monumentenwet (thans Erfgoedwet). Wetterskip Fryslân doneert een jaarlijkse vaste bijdrage voor het onderhoud van de ruim dertig objecten Het stichtingsbestuur wordt ambtelijk ondersteund vanuit Wetterskip Fryslân.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29