Verbonden partijen

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

De FUMO voert de vergunningverlening, toezicht en handhaving van complexere inrichtingen uit voor alle Friese gemeenten, de provincie en het waterschap. Het waterschap heeft de advisering over vergunningverlening, toezicht en handhaving bij indirecte lozingen bij de FUMO ondergebracht. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling van gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29