Boezem

Functioneren boezem onder normale omstandigheden (kwaliteit)

Maatschappelijk doel:

Waterkwaliteit past bij de functies en wettelijke norm.

Hoofddoelen:

Waterkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de zwemwaterrichtlijn.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29