Overig

Uitgelichte projecten

Na onze samenwerking met de streek in een gebiedsproces, starten we in de tweede helft van 2021 met de uitvoering van het project Oldelamer-Nijelamer. Hierin staat de opgave voor de Kaderrichtlijn Water centraal. Met het verhogen van het waterpeil zetten we ook in op het behouden van het aanwezige veen (Veenweidevisie). Zo komen we samen tot een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding in het gebied Oldelamer-Nijelamer.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29