Overig

Uitgelichte projecten

Voorjaar 2021 starten we met de verbetering van de waterkeringen in Leeuwarden-Oost. Een deel hiervan voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Op een aantal locaties zijn de keringen niet hoog en/of stabiel genoeg. Zodra we een locatie aanpakken, kijken we ook of we daar natuurvriendelijke oevers kunnen aanleggen. Met de verbetering van de waterkeringen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers, beschermen we het gebied tegen wateroverlast en verbeteren we de ecologische waterkwaliteit.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29