Deelsystemen

Verzamelkredieten

Voor de investeringen in deelsystemen zijn de volgende verzamelkredieten beschikbaar: inrichting watersystemen landelijk en stedelijk gebied, KRW-inrichtingsmaatregelen, gemalen en kunstwerken actieve waterbeheersing en veenweide. Het totale investeringsbudget voor deelsystemen in 2021 is € 15,1 miljoen.

Investeringen
Hierna staat een overzicht van de investeringsprojecten waarvoor we in 2021 krediet aanvragen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Vanaf 2020 geldt een drempel voor investeringen van € 250.000.
  • Bij vervanging of revisie van assets kunnen we kleinere projecten samenvoegen tot één project met een investering groter dan € 250.000.
  • Een nieuwe asset op een nieuwe locatie moeten we met exploitatiebudget dekken.
  • Een nieuwe asset op een nieuwe locatie als gevolg van een gebiedsinrichting kunnen we dekken uit de investeringskosten van de gebiedsinrichting.

Geplande projecten 2021 deelsystemen

Inrichting watersystemen landelijk gebied

Oldelamer - Nijelamer krediet deel 2

Dulf - De Mersken: krediet deel 2

Polder IJkenverlaat

KRW - inrichtingsmaatregelen

Oldelamer - Nijelamer: krediet deel 2

Dulf-De Mersken: krediet deel 1

Polder IJkenverlaat

Kunstwerken actieve waterbeheersing

Sluizen beheerste boezem Akmarijp

Vismigratie Friese boezem

Gemaal Auke Algera

Gemaal Terwispel

Gemaal Kolderveen

Gemaal de Geasten

Gemaal East Ynje

Gemaal Jirnshuisterdeel

Gemaal Ringwiel

Gemaal Skatting Bartsje

Gemaal de Borken

Gemalen Groothof, Hisse, Pikemar en Osinga

Gemalen Greidhoeke

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29