Primaire keringen

Wat mag dat kosten?

Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave primaire waterkeringen voor de begroting 2021 weergegeven. Ter vergelijking is ook de eerste jaarschijf uit de Kaderbrief 2021-2025 en de begroting 2020 opgenomen.

bedragen x € 1 miljoen

Begroting 2021

KB 21-25

Begroting 2020

Netto lasten

13,8

13,7

13,9

Investeringen
In onderstaande tabel staan de netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor de periode 2021 tot en met 2025. In het voorstel Verzamelbesluit investeringen 2021 stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Ook lichten we de projecten in dat verzamelbesluit toe.

bedragen x € 1 miljoen

Investering

Verzamel

Krediet

besluit

2021

2022

2023

2024

2025

HWBP-Activeerbare bijdrage landelijk programma

A

5,6

5,4

5,4

5,3

5,2

Groot onderhoud primaire keringen

A

0,6

1,7

HWBP – 10% projectgebonden bijdrage

B

3,6

27,5

4,5

Totaal

9,2

5,4

33,5

7

9,7

A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29