Financiën

Netto lasten

Onderstaande tabel geeft de netto lasten per opgave weer.

Netto lasten per programma (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

KB 21-25

Begroting

Programma

2021

2021

2020

Primaire keringen

13,8

13,7

13,9

Boezem

15,5

15,5

15,1

Deelsystemen

68,3

67,3

62,9

Waterketen

42,2

41,4

40,8

Bestuur & organisatie

21,5

22,2

21,5

161,3

160,0

154,1

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2021 09:12:05 met de export van 02/18/2021 09:02:29